• INTAKE MSCCES E BANNER

  • imagemerah

  • image001

  • image002

  • newbanner 69e5031c6c

  • banner16 9984c64f25

  • banner1 e8d23ea1a5

01online icon   02Status icon   03KL icon   ar      3   4   5

Pengarah Pusat Kualiti Universiti telah memberikan Taklimat Pengurusan Kualiti Perkhidmatan kepada pegawai yang menguruskan aspek perkhidmatan di PTJ USM. Taklimat yang diadakan pada 15 Oktober 2012 ini adalah bertujuan untuk;
1. Memberi pendedahan dan maklumat terkini kepada pentadbir/pegawai berhubung aktiviti yang melibatkan kualiti perkhidmatan universiti;
2. Menilai proses dan prosedur serta peranan PKUSM dan PTJ dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan universiti; dan
3. Mendapatkan maklum balas dan pandangan berkaitan cadangan pelaksanaan aktiviti kualiti perkhidmatan universiti.

04Plag icon    05icon workshops    06icons online    07Campusonline icon    08icons calendar


 

Institute of Postgraduate Studies,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

Tel : +604 653 2606  |  Fax : +604 653 2940 
Email: dean_ips@usm.my @ helpdesk_ips@usm.my

Our support Hotline is available 8 hours a day
Monday - Friday:

8.10am - 5.10pm
Weekend: Closed

/* */