• INTAKE MSCCES E BANNER

  • image001

  • newbanner 69e5031c6c

  • banner16 9984c64f25

  • banner1 e8d23ea1a5

ADMI  02Status icon    04Plag icon  06icons online  07Campusonline icon  05icon workshops   08icons calendar

Pengarah Pusat Kualiti Universiti telah memberikan Taklimat Pengurusan Kualiti Perkhidmatan kepada pegawai yang menguruskan aspek perkhidmatan di PTJ USM. Taklimat yang diadakan pada 15 Oktober 2012 ini adalah bertujuan untuk;
1. Memberi pendedahan dan maklumat terkini kepada pentadbir/pegawai berhubung aktiviti yang melibatkan kualiti perkhidmatan universiti;
2. Menilai proses dan prosedur serta peranan PKUSM dan PTJ dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan universiti; dan
3. Mendapatkan maklum balas dan pandangan berkaitan cadangan pelaksanaan aktiviti kualiti perkhidmatan universiti.

Institute of Postgraduate Studies,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

Tel : +604 653 2606  |  Fax : +604 653 2940 
Email: dean_ips@usm.my @ helpdesk_ips@usm.my

Our support Hotline is available 8 hours a day
Monday - Friday:

8.10am - 5.10pm
Weekend: Closed

/* */