• image001

  • newbanner 69e5031c6c

  • banner16 9984c64f25

  • banner1 e8d23ea1a5

ADMI  02Status icon    04Plag icon  06icons online  07Campusonline icon  05icon workshops   08icons calendar

Mesyuarat Majlis Pengurusan Kualiti IPTA (MPQ-IPTA) merupakan acara rasmi yang menghimpunkan semua ketua pengurusan kualiti di 20 universiti di Malaysia. Majlis ini bertujuan sebagai platform perhubungan, perbincangan dan perkongsian amalan baik berkaitan pengurusan kualiti di universiti. Terma rujukan MPQ-IPTA adalah:

  1. Sebagai platform untuk perkongsian kualiti akademik dan pengurusan
  2. Sebagai platform untuk perkongsian amalan baik dalam pengurusan kualiti
  3. Sebagai platform untuk mewakili universiti awam dalam merekabentuk aktiviti berkaitan kualiti untuk kepentingan bersama
  4. Menjadi badan rasmi yang mewakili universiti awam dalam perhubungan antara organisasi kualiti dalam dan luar negara dengan pengurusan universiti

Universiti Malaya (UM) telah dilantik sebagai Sekretariat dan Pengarah Pusat Pengurusan dan Kecemerlangan Kualiti UM (QMEC), Prof. Dr. Suzeini Abd Halim telah dilantik sebagai Pengerusi bagi tempoh 2015-2016.

Sepanjang 2015, tiga (3) mesyuarat telah diadakan bagi membentangkan laporan berkaitan pengurusan dan penambahbaikan kualiti, audit dan penandaarasan, anugerah kualiti dan hal-hal lain berkaitan kualiti, daripada setiap universiti/ahli Majlis. Selain itu, mesyuarat turut membentangkan dan membincangkan;

  1. Garis Panduan Penulisan Program Akademik oleh JPT
  2. Kertas Cadangan Penggunaan Manual AUN-QA dan Latihan Untuk Pelaksanaan, Penilaian Dalaman dan Penambahbaikan Program Akademik 

Institute of Postgraduate Studies,
Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia

Tel : +604 653 2606  |  Fax : +604 653 2940 
Email: dean_ips@usm.my @ helpdesk_ips@usm.my

Our support Hotline is available 8 hours a day
Monday - Friday:

8.10am - 5.10pm
Weekend: Closed

/* */